Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (130 KB)

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości


PDF (123 KB)

Zarządzenie nr 2/2015 w w sprawie dodatkowych dni


PDF (130 KB)

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości


PDF (155 KB)

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania komisji kasacyjnej


PDF (137 KB)

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie komisji rekrutacyjnej


PDF (123 KB)

Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko  pracownik księgowy


PDF (177 KB)

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie zestawu podręczników szkolnych.


PDF (126 KB)

Zarządzenie nr 9/2015  w sprawie powołania komisji do egzaminu poprawkowego


PDF (133 KB)

Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016


PDF (125 KB)

Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im .św. Stanisława KostkiData dodania: 2015-12-10 11:47:06
Autor: Krzysztof Kucjas