Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (426 KB)

Zarządzenie nr 0211.12.2017 w sprawie przyjęcia szkolnego zestawu podręczników


PDF (275 KB)

Zarządzenie nr 0211.11.2017 w spr. powołania komisji do przeprowadzania egzaminów poprawkowych


PDF (8 753 KB)

Zarządzenie nr 0211.10.2017 w spr. zmiany Polityki bezpieczeństwa


PDF (4 588 KB)

Zarządzenie nr 0211.9.2017 w spr. uchylenia zasad polityki rachunkowości oraz wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej


PDF (892 KB)

Zarządzenie 0211.7.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej


PDF (1 627 KB)

Zarządzenie nr 0211.4.2017 w spr. wprowadzenia procedury antymobbingowej


PDF (2 381 KB)

Zarządzenie nr 0211.3.2017 w spr. wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństiwe informacji


PDF (184 KB)

Zarządzenie nr 0211.2.2017 w spr. powołania komisji kasacyjnej


PDF (202 KB)

Zarządzenie nr 0211.1.2017 w spr. zawieszenia prowadzenia zajęć


PDF (228 KB)

Zarządzenie nr 0211.14.2016 dot. sporządzenia spisu z natury


PDF (766 KB)

Zarządzenie nr 0211.12.2016 w spr. oksreślenia zasad wyznaczania celów i zadań SP3


PDF (236 KB)

Zarządzenie nr 0211.11.2016 w spr. określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłątnych podręczników lub materiałów edukacyjnych


PDF (245 KB)

Zarządzenie nr 0211.7.2016 dot. odpłatności za żywienie


PDF (315 KB)

Zarządzenie nr 0211.10.2016 w spr. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczychData dodania: 2017-08-07 11:58:01
Autor: Krzysztof Kucjas


PDF (130 KB)

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości


PDF (123 KB)

Zarządzenie nr 2/2015 w w sprawie dodatkowych dni


PDF (130 KB)

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości


PDF (155 KB)

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania komisji kasacyjnej


PDF (137 KB)

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie komisji rekrutacyjnej


PDF (123 KB)

Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko  pracownik księgowy


PDF (177 KB)

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie zestawu podręczników szkolnych.


PDF (126 KB)

Zarządzenie nr 9/2015  w sprawie powołania komisji do egzaminu poprawkowego


PDF (133 KB)

Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016


PDF (125 KB)

Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im .św. Stanisława KostkiData dodania: 2015-12-10 11:47:06
Autor: Krzysztof Kucjas