Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Data dodania: 2017-10-18 22:14:13
Autor: Krzysztof Kucjas


PDF (458 KB)

Program wychowawczo-profilaktyczny


PDF (449 KB)

Zmiany w Statucie Szkoły. Obowiązują od 1 września 2018 r.


PDF (212 KB)

Malowanie sal lekcyjnych-projekt umowy str.2


PDF (212 KB)

Malowanie sal lekcyjnych-projekt umowy str.2


PDF (288 KB)

Malowanie sal lekcyjnych-zapytanie ofertowe str.2


PDF (255 KB)

Malowanie sal lekcyjnych-zapytanie ofertowe str.1


DOC (41 KB)

Usługi medyczne-formularz ofertowy


ODT (21 KB)

zapytanie ofertowe ryby 2018


ODT (21 KB)

zapytanie cenowe artykuły mrożone 2018


ODT (22 KB)

zapytanie cenowe różne artykuły spożywcze 2018


ODT (20 KB)

zapytanie cenowe pieczywo 2018


ODT (22 KB)

zapytanie ofertowe warzywa i owoce na rok 2018


ODT (21 KB)

zapytanie cenowe nabiał 2018 rok


ODT (24 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŻYWNOŚĆ ROK 2018


ODT (21 KB)

zapytanie ofertowe mięso 2018


PDF (273 KB)

ODT (22 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROK 2019 WARZYWA I OWOCE


ODT (23 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE RYBY NA ROK 2019


ODT (22 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA RÓŻNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ROK 2019


ODT (22 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PIECZYWO ROK 2019


ODT (22 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NABIAŁ NA ROK 2019


ODT (22 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE MROŻONKI NA 2019 ROK


PDF (181 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA 2019 ROK  MIĘSO 


JPEG (223 KB)

Zapytanie wymiana rurociągu-przedmiar


JPEG (223 KB)

Zapytanie wymiana rurociągu-przedmiar


PDF (821 KB)

Statut SP 3


(0 B)


Data dodania: 2016-09-01
Autor: Krzysztof Kucjas


PDF (535 KB)

Program wychowawczy


PDF (649 KB)

Program profilaktykiData dodania: 2017-08-03 16:46:09
Autor: Anna MajData dodania: 2015-12-12 14:27:10
Autor: Anna Maj


lista kandydatów do pobrania poniżej

PDF (249 KB)

informacje o naborze - do pobrania

PDF (248 KB)

Informacja o naborze do pobrania poniżej

DOCX (19 KB)

PDF (236 KB)

Zarządzenie nr 0211.11.2016 w spr. określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłątnych podręczników lub materiałów edukacyjnych


PDF (324 KB)

PDF (128 KB)

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie powołania ABI


PDF (821 KB)

Statut SP 3


PDF (821 KB)

StatutData dodania: 2016-10-05 15:09:18
Autor: Anna Maj


PDF (450 KB)

program wychowawczy 2016/2017


PDF (500 KB)

program profilaktyki 2016/2017


PDF (667 KB)

StatutData dodania: 2015-12-10 12:32:35
Autor: Krzysztof Kucjas


PDF (668 KB)

Statut


Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-372

W klasach I-III-203     w   klasach IV-VI-170

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  33   w tym 1 niepełnozatrudniony i 1 z ograniczonym etatem

-          17 dyplomowanych

-          13 mianowanych

-          2 kontraktowych

-          1 stażysta

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywną;

-pracownia muzyczna;

-pracownia przyrodnicza;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (5812 książek, 166 zbiorów audiowizualnych), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga;

-pokój nauczycielski;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/ dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny czynny w godz. 7.30-13.30 umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.

PDF (661 KB)

Statut


PDF (318 KB)

Regulamin Rady Rodziców


DOCX (13 KB)

Informacja o wynikach naboru - do pobrania

RTF (71 KB)

DOCX (19 KB)

Nabór na stanowisko referenta w dziale księgowości. Informacje w załącznikach.

DOC (334 KB)

DOC (311 KB)

statut szkoły


Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w każdą środę 12.30 -14.00 oraz w każdym innym dniu (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Sekretariat  szkoły

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od godz. 7.30- 15.30

Prowadząca sekretariat : Helena Mitko oraz Anna Juraszczyk

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi od 11.00  do 16.00.

Pedagog szkolny

Poniedziałek                  8.00-10.40   i 11.25-13.30

Wtorek                       8.45-13.30

Środa                          9.00-13.30

Czwartek                    8.00-13.30

Piątek                          9.00-13.30

Biblioteka czynna codziennie od 7.30-15.30

Opiekę  medyczną  sprawuje higienistka szkolna

Poniedziałek 8.00 – 15.00

Czwartek  8.00-12.00

Stołówka szkolna

Herbata wydawana jest o godzinie 9.35 i 10.35

Obiady wydawane dla uczniów klas I-III  są o godzinie 11.25 dla uczniów klas

IV-VI o godzinie 12.25

Autobus szkolny

Odwóz uczniów o godzinie 12.30 i 13.30

 

Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-376

W klasach I-III-196      w   klasach IV-VI-180

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  32   w tym 3 niepełnozatrudnionych

-          16 dyplomowanych

-          13 mianowanych

-          3 kontraktowych

-          0 stażystów

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna z 24 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do Internetu, drukarkami, skanerem, rzutnikiem multimedialnym oraz laptopem;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywną, rzutnik, laptop;

-pracownia muzyczna;

-pracownia przyrodnicza;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (7987 książek, 166 zbiorów audiowizualnych), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga;

-pokój nauczycielski;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły zajmuje następujące pomieszczenia: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/

dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.

DOC (311 KB)

DOC (304 KB)


Data dodania: 2012-03-18 12:56:13
Autor: Anna Maj


Rachunki bankowe Szkoły Podstawowej Nr 3

 

Wydatki budżetowe: 50 1140 1179 0000 2226 2800 1001

Dochody budżetowe (wpłaty za obiady): 23 1140 1179 0000 2226 2800 1002

Wydzielony rachunek dochodów (umowy najmu): 93 1140 1179 0000 2226 2800 1003

Rachunek ZFŚS: 66 1140 1179 0000 2226 2800 1004

Rachunek depozytowy: Zielona szkoła: 39 1140 1179 0000 2226 2800 1005

Rybnicka Szkoła Przyszłości: 82 1140 1179 0000 2226 2800 1007

 

Adres placówki:

44-203 Rybnik

ul. Wolna 17

tel./fax:324223927

e-mail:sp3rybnik@wp.pl

www.sp3rybnik.edupage.org

 

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Migas

NIP:642-314-80-26

Regon:241798899

 

Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-279

W klasach I-III-195      w   klasach IV-VI-184

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  34   w tym 4 niepełnozatrudnionych

-          14 dyplomowanych

-          16 mianowanych

-          4 kontraktowych

-          0 stażystów

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna z 24 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do Internetu, drukarkami, skanerem, rzutnikiem multimedialnym oraz laptopem;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywną, rzutnik, laptop;

-pracownia muzyczna;

-pracownia przyrodnicza;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (7987 książek, 166 zbiorów audiowizualnych), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga;

-pokój nauczycielski;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły zajmuje następujące pomieszczenia: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/

dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.

 


Data dodania: 2010-12-09
Autor: Anna MajData dodania: 2011-01-16 11:54:38


Adres placówki:

44-203 Rybnik

ul. Wolna 17

tel./fax:324223927

e-mail:sp3rybnik@wp.pl

www.sp3rybnik.edupage.org

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Migas

NIP:642-314-80-26

Regon:241798899

Nr rachunku bankowego: 50114011790000222628001001 

Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-403

W klasach I-III-184      w   klasach IV-VI-219

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  35   w tym 3 niepełnozatrudnionych

-          13 dyplomowanych

-          18 mianowanych

-          3 kontraktowych

-          1 stażysta

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna z 24 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do Internetu, drukarkami, skanerem, rzutnikiem multimedialnym oraz laptopem;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywna, rzutnik, laptop;

-pracownia muzyczna wyposażona w instrumenty muzyczne, odtwarzacze płyt CD i DVD;

-pracownia przyrodnicza wyposażona w telewizor, wideo, mikroskopy - 15 sztuk, kasety, plansze, modele, hodowle roślinne, zwierzęce i wiele innych pomocy dydaktycznych;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (7665 książek, 162 zbiory audiowizualne), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga wyposażony w potrzebne pomoce dydaktyczne;

-pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły zajmuje następujące pomieszczenia: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, dobrze  wyposażone  w sprzęt biurowy, komputery, kserokopiarki, bindownicę, laminator, radiowęzeł, sprzęt nagłaśniający, niszczarkę dokumentów.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/

dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.

 

Rachunki bankowe Szkoły Podstawowej Nr 3

Wydatki budżetowe: 50 1140 1179 0000 2226 2800 1001

Dochody budżetowe (wpłaty za obiady): 23 1140 1179 0000 2226 2800 1002

Wydzielony rachunek dochodów (umowy najmu): 93 1140 1179 0000 2226 2800 1003

Rachunek ZFŚS: 66 1140 1179 0000 2226 2800 1004

Rachunek depozytowy - Zielona szkoła: 39 1140 1179 0000 2226 2800 1005

Rachunek projektu Szkoła Dobrych Pomysłów: 12 1140 1179 0000 2226 2800 1006

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w każdą środę 12.30 -14.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu.

Sekretariat  szkoły

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od godz. 7.30- 15.30

Prowadząca sekretariat : Helena Mitko oraz Anna Juraszczyk

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi od 9.00  do 15.30.

Pedagog szkolny

Poniedziałek           8.00-10.30   i 11.30-12.45

Wtorek         8.00-12.40

Środa            8.00-12.40, 14.15-16.00

Czwartek      8.00-13.30

Piątek            9.00-12.40

Biblioteka czynna codziennie od 7.30-15.30

Opiekę  medyczną  sprawuje higienistka szkolna

Wtorek 12.25-15.25

Środa  8.00-14.30

Czwartek  8.00-12.00

Piątek  8.00-11.00

Stołówka szkolna

Herbata wydawana jest o godzinie 9.35 i 10.35

Obiady wydawane dla uczniów klas I-III  są o godzinie 11.25 dla uczniów klas

IV-VI o godzinie 12.25

Autobus szkolny

Odwóz uczniów o godzinie 12.30 i 13.30

DOC (346 KB)

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W RYBNIKUData dodania: 2010-12-13
Autor: Anna Maj


Nowy NIP: 642-318-80-26

Nowy REGON: 241798899

NOWY REGON szkoły: 241798899

NOWY NIP szkoły: 642-314-80-26

Adres placówki:

44-203 Rybnik

ul. Wolna 17

tel./fax:324223927

e-mail:sp3rybnik@wp.pl

www.sp3rybnik.edupage.org

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Migas

NIP:642-314-80-26

Regon:241798899

Nr rachunku bankowego: 50114011790000222628001001 

Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-403

W klasach I-III-184      w   klasach IV-VI-219

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  35   w tym 3 niepełnozatrudnionych

-          13 dyplomowanych

-          18 mianowanych

-          3 kontraktowych

-          1 stażysta

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna z 24 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do Internetu, drukarkami, skanerem, rzutnikiem multimedialnym oraz laptopem;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywna, rzutnik, laptop;

-pracownia muzyczna wyposażona w instrumenty muzyczne, odtwarzacze płyt CD i DVD;

-pracownia przyrodnicza wyposażona w telewizor, wideo, mikroskopy - 15 sztuk, kasety, plansze, modele, hodowle roślinne, zwierzęce i wiele innych pomocy dydaktycznych;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (7665 książek, 162 zbiory audiowizualne), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga wyposażony w potrzebne pomoce dydaktyczne;

-pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły zajmuje następujące pomieszczenia: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, dobrze  wyposażone  w sprzęt biurowy, komputery, kserokopiarki, bindownicę, laminator, radiowęzeł, sprzęt nagłaśniający, niszczarkę dokumentów.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/

dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.