Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Placówka posiada:

1. 25 sal lekcyjnych w tym:

-pracownię informatyczną;

-pracownię muzyczną;

-pracownię przyrodniczą;

-pracownię chemiczną;

-pracownię fizyczną;

Dodatkowo:

- świetlicę szkolną wyposażoną w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-plac zabaw;

-salę gimnastyczną pełnowymiarową z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salkę do gimnastyki korekcyjnej;

-bibliotekę szkolną (5812 książek, 166 zbiorów audiowizualnych), wypożyczalnię, czytelnię z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga;

-gabinet logopedy;

-pokój nauczycielski;

-gabinet intendentki, higienistki.

2.  Administrację szkoły: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

3. Kuchnię szkolną oraz stołówkę, które spełniają wymogi unijne /HACCAP/ dobrze wyposażone w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

 

Majątek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Rybniku                                                                                     
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 5 830 864,67 4 233 983,91 1 596 880,76
a) Grunty 59 280,00 0,00 59 280,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 551 706,08 4 030 489,83 1 521 216,25
c) Urządzenia techniczne i maszyny 219 878,59 203 494,08 16 384,51
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  0,00 0,00 0,00
2. Pozostałe środki trwałe 180 639,67 180 639,67 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
4. Zbiory biblioteczne 92 385,04 92 385,04 0,00
  RAZEM 6 103 889,38 4 507 008,62 1 596 880,76

 

 

 

Data dodania: 2022-05-13 13:24:06
Autor: Krzysztof Kucjas