Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2019-09-17 13:30:29
Autor: Krzysztof KucjasData dodania: 2017-10-17 13:15:57
Autor: Krzysztof KucjasData dodania: 2017-08-07 11:58:01
Autor: Krzysztof KucjasData dodania: 2015-12-10 11:47:06
Autor: Krzysztof KucjasData dodania: 2017-11-23 13:19:17
Autor: Lucyna Korduła


protokół z wyboru ofert

Pliki PDF dotyczące przetargu na organizację Zielonej Szkoły


Data dodania: 2017-10-18 22:14:13
Autor: Krzysztof KucjasData dodania: 2016-09-01
Autor: Krzysztof KucjasData dodania: 2017-08-03 16:46:09
Autor: Anna MajData dodania: 2015-12-12 14:27:10
Autor: Anna Maj


lista kandydatów do pobrania poniżej

informacje o naborze - do pobrania

Informacja o naborze do pobrania poniżej


Data dodania: 2016-10-05 15:09:18
Autor: Anna MajData dodania: 2015-12-10 12:32:35
Autor: Krzysztof Kucjas


Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-372

W klasach I-III-203     w   klasach IV-VI-170

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  33   w tym 1 niepełnozatrudniony i 1 z ograniczonym etatem

-          17 dyplomowanych

-          13 mianowanych

-          2 kontraktowych

-          1 stażysta

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywną;

-pracownia muzyczna;

-pracownia przyrodnicza;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (5812 książek, 166 zbiorów audiowizualnych), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga;

-pokój nauczycielski;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/ dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny czynny w godz. 7.30-13.30 umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.

Informacja o wynikach naboru - do pobrania

Nabór na stanowisko referenta w dziale księgowości. Informacje w załącznikach.

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w każdą środę 12.30 -14.00 oraz w każdym innym dniu (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Sekretariat  szkoły

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od godz. 7.30- 15.30

Prowadząca sekretariat : Helena Mitko oraz Anna Juraszczyk

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi od 11.00  do 16.00.

Pedagog szkolny

Poniedziałek                  8.00-10.40   i 11.25-13.30

Wtorek                       8.45-13.30

Środa                          9.00-13.30

Czwartek                    8.00-13.30

Piątek                          9.00-13.30

Biblioteka czynna codziennie od 7.30-15.30

Opiekę  medyczną  sprawuje higienistka szkolna

Poniedziałek 8.00 – 15.00

Czwartek  8.00-12.00

Stołówka szkolna

Herbata wydawana jest o godzinie 9.35 i 10.35

Obiady wydawane dla uczniów klas I-III  są o godzinie 11.25 dla uczniów klas

IV-VI o godzinie 12.25

Autobus szkolny

Odwóz uczniów o godzinie 12.30 i 13.30

 

Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-376

W klasach I-III-196      w   klasach IV-VI-180

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  32   w tym 3 niepełnozatrudnionych

-          16 dyplomowanych

-          13 mianowanych

-          3 kontraktowych

-          0 stażystów

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna z 24 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do Internetu, drukarkami, skanerem, rzutnikiem multimedialnym oraz laptopem;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywną, rzutnik, laptop;

-pracownia muzyczna;

-pracownia przyrodnicza;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (7987 książek, 166 zbiorów audiowizualnych), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga;

-pokój nauczycielski;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły zajmuje następujące pomieszczenia: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/

dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.


Data dodania: 2012-03-18 12:56:13
Autor: Anna Maj


Rachunki bankowe Szkoły Podstawowej Nr 3

 

Wydatki budżetowe: 50 1140 1179 0000 2226 2800 1001

Dochody budżetowe (wpłaty za obiady): 23 1140 1179 0000 2226 2800 1002

Wydzielony rachunek dochodów (umowy najmu): 93 1140 1179 0000 2226 2800 1003

Rachunek ZFŚS: 66 1140 1179 0000 2226 2800 1004

Rachunek depozytowy: Zielona szkoła: 39 1140 1179 0000 2226 2800 1005

Rybnicka Szkoła Przyszłości: 82 1140 1179 0000 2226 2800 1007

 

Adres placówki:

44-203 Rybnik

ul. Wolna 17

tel./fax:324223927

e-mail:sp3rybnik@wp.pl

www.sp3rybnik.edupage.org

 

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Migas

NIP:642-314-80-26

Regon:241798899

 

Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-279

W klasach I-III-195      w   klasach IV-VI-184

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  34   w tym 4 niepełnozatrudnionych

-          14 dyplomowanych

-          16 mianowanych

-          4 kontraktowych

-          0 stażystów

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna z 24 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do Internetu, drukarkami, skanerem, rzutnikiem multimedialnym oraz laptopem;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywną, rzutnik, laptop;

-pracownia muzyczna;

-pracownia przyrodnicza;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (7987 książek, 166 zbiorów audiowizualnych), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga;

-pokój nauczycielski;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły zajmuje następujące pomieszczenia: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/

dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.

 


Data dodania: 2010-12-09
Autor: Anna MajData dodania: 2011-01-16 11:54:38


Adres placówki:

44-203 Rybnik

ul. Wolna 17

tel./fax:324223927

e-mail:sp3rybnik@wp.pl

www.sp3rybnik.edupage.org

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Migas

NIP:642-314-80-26

Regon:241798899

Nr rachunku bankowego: 50114011790000222628001001 

Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-403

W klasach I-III-184      w   klasach IV-VI-219

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  35   w tym 3 niepełnozatrudnionych

-          13 dyplomowanych

-          18 mianowanych

-          3 kontraktowych

-          1 stażysta

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna z 24 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do Internetu, drukarkami, skanerem, rzutnikiem multimedialnym oraz laptopem;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywna, rzutnik, laptop;

-pracownia muzyczna wyposażona w instrumenty muzyczne, odtwarzacze płyt CD i DVD;

-pracownia przyrodnicza wyposażona w telewizor, wideo, mikroskopy - 15 sztuk, kasety, plansze, modele, hodowle roślinne, zwierzęce i wiele innych pomocy dydaktycznych;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (7665 książek, 162 zbiory audiowizualne), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga wyposażony w potrzebne pomoce dydaktyczne;

-pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły zajmuje następujące pomieszczenia: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, dobrze  wyposażone  w sprzęt biurowy, komputery, kserokopiarki, bindownicę, laminator, radiowęzeł, sprzęt nagłaśniający, niszczarkę dokumentów.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/

dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.

 

Rachunki bankowe Szkoły Podstawowej Nr 3

Wydatki budżetowe: 50 1140 1179 0000 2226 2800 1001

Dochody budżetowe (wpłaty za obiady): 23 1140 1179 0000 2226 2800 1002

Wydzielony rachunek dochodów (umowy najmu): 93 1140 1179 0000 2226 2800 1003

Rachunek ZFŚS: 66 1140 1179 0000 2226 2800 1004

Rachunek depozytowy - Zielona szkoła: 39 1140 1179 0000 2226 2800 1005

Rachunek projektu Szkoła Dobrych Pomysłów: 12 1140 1179 0000 2226 2800 1006

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w każdą środę 12.30 -14.00 oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu.

Sekretariat  szkoły

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od godz. 7.30- 15.30

Prowadząca sekretariat : Helena Mitko oraz Anna Juraszczyk

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi od 9.00  do 15.30.

Pedagog szkolny

Poniedziałek           8.00-10.30   i 11.30-12.45

Wtorek         8.00-12.40

Środa            8.00-12.40, 14.15-16.00

Czwartek      8.00-13.30

Piątek            9.00-12.40

Biblioteka czynna codziennie od 7.30-15.30

Opiekę  medyczną  sprawuje higienistka szkolna

Wtorek 12.25-15.25

Środa  8.00-14.30

Czwartek  8.00-12.00

Piątek  8.00-11.00

Stołówka szkolna

Herbata wydawana jest o godzinie 9.35 i 10.35

Obiady wydawane dla uczniów klas I-III  są o godzinie 11.25 dla uczniów klas

IV-VI o godzinie 12.25

Autobus szkolny

Odwóz uczniów o godzinie 12.30 i 13.30


Data dodania: 2010-12-13
Autor: Anna Maj


Nowy NIP: 642-318-80-26

Nowy REGON: 241798899

NOWY REGON szkoły: 241798899

NOWY NIP szkoły: 642-314-80-26

Adres placówki:

44-203 Rybnik

ul. Wolna 17

tel./fax:324223927

e-mail:sp3rybnik@wp.pl

www.sp3rybnik.edupage.org

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Migas

NIP:642-314-80-26

Regon:241798899

Nr rachunku bankowego: 50114011790000222628001001 

Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów-403

W klasach I-III-184      w   klasach IV-VI-219

2. Liczba oddziałów -17

3. Liczba nauczycieli  -  35   w tym 3 niepełnozatrudnionych

-          13 dyplomowanych

-          18 mianowanych

-          3 kontraktowych

-          1 stażysta

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna z 24 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do Internetu, drukarkami, skanerem, rzutnikiem multimedialnym oraz laptopem;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywna, rzutnik, laptop;

-pracownia muzyczna wyposażona w instrumenty muzyczne, odtwarzacze płyt CD i DVD;

-pracownia przyrodnicza wyposażona w telewizor, wideo, mikroskopy - 15 sztuk, kasety, plansze, modele, hodowle roślinne, zwierzęce i wiele innych pomocy dydaktycznych;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (7665 książek, 162 zbiory audiowizualne), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga wyposażony w potrzebne pomoce dydaktyczne;

-pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły zajmuje następujące pomieszczenia: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, dobrze  wyposażone  w sprzęt biurowy, komputery, kserokopiarki, bindownicę, laminator, radiowęzeł, sprzęt nagłaśniający, niszczarkę dokumentów.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/

dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców, słodyczy oraz drugiego śniadania.