Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki

Adres placówki:

44-203 Rybnik

ul. Wolna 17

tel./fax:324223927

e-mail:sp3rybnik@wp.pl

www.sp3rybnik.pl

 

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Kucjas

NIP:642-314-80-26

Regon:241798899

 

Rachunki bankowe Szkoły Podstawowej Nr 3

 

Wydatki budżetowe: 24 1020 2472 0000 6802 0498 8186

Dochody budżetowe (wpłaty za obiady,umowy najmu): 29 1020 2472 0000 6602 0498 8194

Rachunek ZFŚS: 24 1020 2472 0000 6502 0498 8236

Rachunek depozytowy: 74 1020 2472 0000 6302 0498 8210


Data dodania: 2017-08-03 16:46:09
Autor: Anna Maj


Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów- 406

W klasach I-III-215  

w   klasach IV-VI-191

2. Liczba oddziałów -19

3. Liczba nauczycieli  -  39

   w tym:

32 pełnozatrudnionych

5 niepełnozatrudniony

2 uzupełniających etat

-          28 dyplomowanych

-          8 mianowanych

-          3 kontraktowych

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

 


Data dodania: 2015-12-12 14:27:10
Autor: Anna Maj