Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki

Adres placówki:

44-203 Rybnik

ul. Wolna 17

tel./fax:324223927

e-mail:sp3rybnik@wp.pl

www.sp3rybnik.pl

 

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Kucjas

NIP:642-314-80-26

Regon:241798899

 

Rachunki bankowe Szkoły Podstawowej Nr 3

 

Wydatki budżetowe: 24 1020 2472 0000 6802 0498 8186

Dochody budżetowe (wpłaty za obiady): 29 1020 2472 0000 6602 0498 8194

Wydzielony rachunek dochodów (umowy najmu): 69 1020 2472 0000 6502 0498 8202

Rachunek ZFŚS: 24 1020 2472 0000 6502 0498 8236

Rachunek depozytowy: 74 1020 2472 0000 6302 0498 8210


Data dodania: 2013-09-09 16:46:09
Autor: Anna Maj


Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów- 406

W klasach I-III-215  

w   klasach IV-VI-191

2. Liczba oddziałów -19

3. Liczba nauczycieli  -  39

   w tym:

32 pełnozatrudnionych

5 niepełnozatrudniony

2 uzupełniających etat

-          28 dyplomowanych

-          8 mianowanych

-          3 kontraktowych

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15

5. Liczba sal lekcyjnych - 25 w tym:

-pracownia informatyczna;

-pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywną;

-pracownia muzyczna;

-pracownia przyrodnicza;

Dodatkowo:

- świetlica szkolna wyposażona w gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, kino domowe, drobny sprzęt sportowy;

-sala gimnastyczna pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym, szatniami;

-salka do gimnastyki korekcyjnej;

-biblioteka szkolna (5812 książek, 166 zbiorów audiowizualnych), wypożyczalnia, czytelnia z kącikiem internetowym;

-gabinet pedagoga;

-gabinet logopedy;

-pokój nauczycielski;

-gabinet intendentki, księgowej, higienistki.

6.  Administracja szkoły: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

7.Kuchnia szkolna oraz stołówka, która spełnia wymogi unijne /HACCAP/ dobrze wyposażona w potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego.

8. Sklepik szkolny czynny w godz. 7.30-13.30 umożliwia uczniom zakup potrzebnych przyborów szkolnych, napoi, owoców oraz drugiego śniadania.


Data dodania: 2015-12-12 14:27:10
Autor: Anna Maj