Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki

Adres placówki:

44-203 Rybnik

ul. Wolna 17

tel./fax:324223927

e-mail:sp3rybnik@wp.pl

www.sp3rybnik.pl

 

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Kucjas

NIP:642-314-80-26

Regon:241798899

 

Rachunki bankowe Szkoły Podstawowej Nr 3

Dochody budżetowe (wpłaty za obiady): 29 1020 2472 0000 6602 0498 8194

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców: 53 8455 0000 3001 0002 3689 0001

 

Sprawozdanie finansowe jednostki:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,364640a6a9ca1305d3dc562dff69ceb5,28

 

 

 

Informacja o szkole

  1. Ogólna liczba uczniów- 399

W klasach I-III-118

w   klasach IV-VIII-281

2. Liczba oddziałów -20

3. Liczba nauczycieli  -  46

   w tym:

33 pełnozatrudnionych

11 niepełnozatrudnionych

2 uzupełniających etat

-          32 dyplomowanych

-          7  mianowanych

-          3 kontraktowych

-          2 stażysta

4. Liczba pracowników administracji i obsługi -15


Data dodania: 2018-10-05 13:30:29
Autor: Krzysztof Kucjas